بازی فکری جالیز

57,000 تومان

در اين بازی فکری جالیز  هر بازيكن جاليزهاي خود را در اختيار دارد و در طول بازي تلاش مي‌كند تا با كاشت و برداشت بهترين محصولات، درآمد بيشتري را بدست آورد. تم بازی جالیز كارتي اقتصادي است و  بازيكنان همچنين با معامله‌ي محصولات با همديگر مي‌توانند تعداد بيشتري از محصولات را در معرض فروش قرار بگذارند. هرچه تعداد كارت های يك محصول در هنگام برداشت بيشتر باشد، درآمد بيشتري را نصيب بازيكن مي‌كند، اما مشكل اينجاست كه تعداد كارت‌هاي هر محصول محدود است و ممكن است بيشتر از يك بازيكن در هر لحظه به دنبال كاشت آن محصول باشند.

در انبار موجود نمی باشد